Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1133/375/26-4-2013 Εμπλουτισμός προγράμματος ρ/σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ" /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1133/375/26-4-2013 Εμπλουτισμός προγράμματος ρ/σ "ΣΗΜΑΝΤΡΟ" /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mailΕκτύπωσηPDF
Ἀρ. Πρωτ.: 1133
Ἀρ. Διεκπ.: 375
Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἀπριλίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Ὡς εἶναι γνωστόν, Εὐλογίᾳ καί Χάριτι Θεοῦ, εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, λειτουργεῖ ὁ Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΣΗΜΑΝΤΡΟ», ὁ ὁποῖος ἐκπέμπει εἰς τήν συχνότητα 93,1 FM καί εἰς τόν ὁποῖον ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐθελοντῶν συνεργατῶν προσφέρει ἐπιτυχῶς τάς ὑπηρεσίας του.
Ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἐμπλουτισμοῦ τοῦ προγράμματος, κρίνεται ἀπαραίτητος καί ἡ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν πραγματοποίησις ἐκπομπῆς ὑπό Ἱεροψάλτου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, διαρκείας 45 λεπτῶν περίπου.
Διά τοῦτο καί παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνημερώσητε περί τούτου τούς ἀγαπητούς Ἱεροψάλτας τοῦ Ἱεροῦ ὑμῶν Ναοῦ, ὥστε οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν δηλώσουν τοῦτο εἰς τόν Ὑπεύθυνον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. Μιχαήλ Μανώλην, τηλ. 2271044040, παρά τοῦ ὁποίου θά λαμβάνουν καί σχετικάς ὁδηγίας.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου