Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ἀποστολή Ἐγκυκλίου Σημειώματος Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά με το ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Ἀριθμ. Πρωτ. 1880
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1074
Ἐν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014
Μνήμη ἱερομάρτυρος Γρηγορίου φωτιστοῦ Ἀρμενίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Ἡγουμενοσυμβούλια
καί Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς Ἱ. Μονῶν καί
Ἱ. Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ
Ἐνταῦθα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου