Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2115/963/Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2115/963/Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2015

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2015
Μνήμη ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ μεγάλου
Ἀριθμ. Πρωτ. 2115 
Διεκπ. 963

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Τήν 27η Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρα Νέστορος, ὁ ὁποῖος μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐνίκησε σέ ἀθλητικό ἀγῶνα μέσα στό στάδιο τόν Λυαῖο. Γιά τό γεγονός αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιο Νέστορα ὡς προστάτη τῶν ἀθλητῶν.
Γι’ αὐτό τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου 2015 θά ἑορτασθῇ ἡ Μνήμη του στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Βέσσας μέ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος θά ἀναπέμψῃ καί δέηση ὑπέρ τῶν ἀθλητῶν.
Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἰδιαιτέρως οἱ ἀθλητές καί οἱ ἀθλήτριες τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας μας νά συμμετάσχουν στή λατρευτική αὐτή Σύναξη.


Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος ἘπιτροπάκηςΚοινοποίησις: ΔΟΜΗ Φυσικῆς Ἀγωγῆς τῆς Διευθύνσεως τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 25ης καί 26ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.. ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΥΣΣΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου