Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 876/540/Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016 (Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 876/540/Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016 (Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ)

E-mail Εκτύπωση PDF
LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016
Μνήμη Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἰσαύρου
         Πρωτ. 876
Ἀ­ριθμ.
         Δι­εκπ. 540

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τελουμένης τῷ Σαββάτῳ 14ῃ Μαΐου 2016 τῆς Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ, τοῦ καί Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως προσέλθητε εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν Παρασκευήν 13ην Μαΐου ἐ. ἔ., ὥραν 5.45’ μ. μ., διά νά συμμετάσχητε εἰς τόν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν καί τήν ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου  πάνδημον Λιτάνευσιν τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φαιλόνιον, εἰ δυνατόν χρώματος κοκκίνου.
Ἐπίσης, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν τήν Κυριακήν 8ην Μαΐου περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου κατά τήν 13ην καί 14ην Μαΐου καί προτρέψητε αὐτούς, ὅπως συμμετάσχουν εἰς τήν Ἱ. Πανήγυριν τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Νήσου ἡμῶν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος 
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου