Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
E-mail Εκτύπωση PDF
Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ
ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ
ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟΝ  ΝΑΟΝ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον
τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
«Σταυροῦ πρόκειται σήμερον ἑορτὴ, χορὸς ἀγγέλων σκιρτάτω· σταυροῦ θέατρον ἔρχεται, δῆμος βροτῶν προσκυνείτω· σταυροῦ τὸ θεῖον ὑψοῦται κράτος, πλῆθος δαιμόνων φυγαδευέσθω».

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Μέ πνευματικήν εὐφροσύνην συνήχθημεν κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν εἰς τόν ἱερόν καί σεπτόν τοῦτον Ναόν, διά νά τιμήσωμεν κατά τρόπον θεοφιλῆ, τήν πανήγυριν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἑορτάζομεν τήν πανήγυριν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί ὅλον τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καταφωτίζεται καί ὁλόκληρος ἡ οἰκουμένη φωταγωγεῖται καί γεμίζει μέ ἀκτίνας θεϊκῆς χαρᾶς. Ἑορτάζομεν τήν πανήγυριν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου τό σκότος (τῆς ἁμαρτίας) ἐδιώχθη, καί ἦλθεν τό φῶς (τῆς ἀρετῆς). Ἑορτάζομεν τήν πανήγυριν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί ὑψούμεθα πνευματικῶς μαζί μέ τόν Σταυρωθέντα Σωτῆρα μας, ἀφήνοντες κάτω τήν γῆν μέ τήν ἁμαρτίαν, διά νά κερδίσωμεν τά ἄνω ἀγαθά.
Περισσότερα...   ΠΗΓΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου