Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2435/1157/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2435/1157/Ἐν Χίῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2015 (Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν)

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἐν Χί­ῳ τῇ 3ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2015
  Μνή­μη Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ ἐν Χίῳ
Ἀ­ριθμ.Πρωτ. 2435
Δι­εκπ. 1157

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ  λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Θέμα: «Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Τοῦτες τίς ἱερές στιγμές, πού ὁ Θεός παίρνει καί τήν ἀνθρώπινη φύση μαζί μέ τήν Θεϊκή πού εἶχε καί ἔρχεται στόν κόσμο μας μέ ἄμετρη ταπείνωση γιά νά μᾶς δείξει τί σημαίνει ἀγάπη καί νά μᾶς ὁδηγήσει στή λύτρωση καί σωτηρία, ἐλάχιστη προσφορά σ’αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά εἶναι ἡ ἔμπρακτη συμμετοχή καί συνεισφορά σας στό δίσκο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ σήμερα δίνοντάς σας τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσφέρετε ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά σας γιά τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ ὁποία προσφέρει καθημερινά φαγητό γιά περισσοτέρους ἀπό 700 ἀνθρώπους, καθώς καί βοήθεια σέ φοιτητές, σέ ἀσθενεῖς, ἐξασφαλίζοντας τά ἀναγκαῖα φάρμακα γιά τήν θεραπεία τους ὡς καί τήν Ἐφημερία Ἰατροῦ σέ Ἀγροτικά Ἰατρεῖα τῶν Βορειοχώρων, σέ φοιτητές μέ ὑποτροφίες καί χρηματικά βραβεῖα, σέ φυλακισμένους, μέ οἰκονομικές ἐνισχύσεις καί εἰσιτήρια ἀκτοπλοϊκά γιά τήν μετάβασή τους στόν τόπο κατοικίας τους κ.ἄ..

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ' Ἐκκλησίας περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς μίαν τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα ἤ Θεοφάνεια), κατά τήν κρίσιν αὐτῶν, μεριμνήσουν δέ διά τήν ἀποστολήν τοῦ προϊόντος τοῦ δίσκου τούτου μετά τοῦ σχετικοῦ πρακτικοῦ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἕως τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2016. 
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου