Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013


Εγκύκλιο Σημείωμα - Πρωτοχρονιάτικη Πίττα

Ἀριθ. Πρωτ.: 3476 
Ἀριθ. Διεκπ.:1160 
Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν 2αν Ἰανουαρίου 2014, ἡμέραν Πέμπτην, καί ὥραν 10ην π.μ., προσέλθητε, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἔνθα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ τήν Πρωτοχρονιάτικην Πίτταν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τῶν Ἱεροψαλτῶν, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» καί τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ».

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου