Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013


Ἱερά Καλύβα τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου Ἁγίου Ὅρους
Ἡ καλύβη Ἄγ. Ἀκακίου βρίσκεται στή σκήτη Ἄγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Εἶναι ἕνα ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε τό ἔτος 1680 ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί εἶναι κτισμένο πάνω ἀπό τό σπήλαιο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος καί στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ τόν 14ο αἱ. ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης.

Ἐδῶ ἐπίσης ἀσκήθηκαν οἱ ἅγιοι νέοι ὁσιομάρτυρες Ρωμανός, Νικόδημος καί Παχώμιος, καθώς καί ἄλλες ἁγιασμένες μορφές.

Πηγή: Ἁγιορείτικο βῆμα kai agiosdimitrioskouvara.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου