Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός Άγιος Νήφωνας Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός, νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έχων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός· μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν, δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός, Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών. Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός


Άγιος Νήφωνας 

Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός, νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έχων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός· μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν, δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός, Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών.


Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου