Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ E-mail Εκτύπωση PDF LOGOTYPO Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2016 Μνήμη Βασιλείου ἱερομάρτυρος Πρωτ.648 Ἀριθμ. Διεκπ. 342 Πρός Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν Εἰς Βέλγιον Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Συμμεριζόμενοι τήν ἀγωνίαν καί τόν πόνον ὑμῶν ἐκ τῆς δοκιμασίας τῆς καθ᾿ ὑμᾶς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως καί τοῦ πιστοῦ αὐτῆς λαοῦ, ὑπό τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, ἅμα δέ συγκλονισθέντες ὑπό τῶν συνεπειῶν αὐτῆς καὶ τῆς γενομένης καταστροφῆς, ἐκφράζομεν πρός τήν ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν ἡμῖν Σεβασμιότητα καί δι᾿ αὐτῆς πρός ἅπαντα τόν δοκιμαζόμενον λαόν τήν ὁλόψυχον ἡμῶν συμπαράστασιν. Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά στηρίζῃ ἅπαντας, ὥστε συντόμως νά ὑπερβῇτε τάς δυσκολίας ταύτας καί νά ἐπανεύρῃτε τήν γαλήνην τῆς ζωῆς. Ἐπί δέ τούτοις καί αὖθις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν. mhrΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2016
Μνήμη Βασιλείου ἱερομάρτυρος
           Πρωτ.648 
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 342

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν
Εἰς Βέλγιον

    Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
    Συμμεριζόμενοι τήν ἀγωνίαν καί τόν πόνον ὑμῶν ἐκ τῆς δοκιμασίας τῆς καθ᾿ ὑμᾶς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως καί τοῦ πιστοῦ αὐτῆς λαοῦ, ὑπό τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, ἅμα δέ συγκλονισθέντες ὑπό τῶν συνεπειῶν αὐτῆς καὶ τῆς γενομένης καταστροφῆς, ἐκφράζομεν πρός τήν ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν ἡμῖν Σεβασμιότητα καί δι᾿ αὐτῆς πρός ἅπαντα τόν δοκιμαζόμενον λαόν τήν ὁλόψυχον ἡμῶν συμπαράστασιν.
    Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά στηρίζῃ ἅπαντας, ὥστε συντόμως νά ὑπερβῇτε τάς δυσκολίας ταύτας καί νά ἐπανεύρῃτε τήν γαλήνην τῆς ζωῆς.
    Ἐπί δέ τούτοις καί αὖθις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ διατελοῦμεν.

mhrΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου