Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Φως ιλαρόν... Φως ιλαρόν αγίας δόξης Αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Θεόν. Άξιόν Σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις Υιε Θεού, ζωήν ο διδούς• διο ο κόσμος Σε δοξάζει Πηγή: Ιερό Ησυχατήριο Αγίας Τριάδας

Φως ιλαρόν...

Φως ιλαρόν αγίας δόξης
Αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, αγίου, μάκαρος,
Ιησού Χριστέ,
Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν,
ιδόντες φως εσπερινόν,
υμνούμεν Πατέρα, Υιόν
και Άγιον Πνεύμα, Θεόν.
Άξιόν Σε εν πάσι καιροίς
υμνείσθαι φωναίς αισίαις
Υιε Θεού, ζωήν ο διδούς•
διο ο κόσμος Σε δοξάζει


Πηγή: Ιερό Ησυχατήριο Αγίας Τριάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου